Νικόλαος Κουμαλάτζος

Λεπτομέρειες Καταγωγής

Χωριό Σάμου

Κονταίικα

Πληροφορίες Προφίλ

first-name

Νικόλαος Κουμαλάτζος

Χώρα

Βραζιλία

Νομός/Πολιτεία

Βραζιλία

Πόλη

Βραζιλία