Σχετικά

Ψηφιακό Κέντρο Απόδημων Σαμίων

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, συνεργάζονται για την ανάπτυξη κοινών δράσεων με στόχο τη διασύνδεση με τους απόδημους Σάμιους σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στα πλαίσια της συνεργασίας τους αναπτύσσουν από κοινού το «Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων» έναν πρότυπο διαδικτυακό τόπο που θα υλοποιεί καινοτόμες δράσεις και υπηρεσίες για τη διασύνδεση των απανταχού Σαμιωτών με την κοινωνία και την καθημερινή πραγματικότητα της Σάμου. Το «Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων» θα προσφέρει τις εξής πρωτοποριακές δυνατότητες:

• Καταγραφή κάθε απόδημου με ταυτόχρονη απόδοση προσωπικού ονόματος χρήστη και κωδικού. Ο απόδημος μπορεί να συντηρεί το προσωπικό του προφίλ, καθώς και να επικοινωνεί με τους άλλους αποδήμους, χρήστες του συστήματος.
• Με την άδεια του κάθε χρήστη, οι πληροφορίες του θα δύναται να δημοσιοποιούνται ώστε να προάγεται η σύνδεση των αποδήμων στις τοπικές τους κοινωνίες.
• Ενημέρωση των αποδήμων για τα τοπικά ζητήματα, τις πρωτοβουλίες και τα δρώμενα του νησιού.
• Εξ’ αποστάσεως, ψηφιακά μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελληνικής Ιστορίας. Παρέχονται μαθήματα Στα Ελληνικά, Στα Αγγλικά και ειδικά μαθήματα Για Παιδιά.
• Ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης των εγγεγραμμένων αποδήμων για ζητήματα τους, που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου Σάμου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται μέσω χρήσης ειδικής Φόρμας Επικοινωνίας ή μέσω Τηλεφώνου με εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου.
• Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας στη Σάμο, με πληροφορίες για όλες τις σχετικές δράσεις και επενδυτικές ευκαιρίες που ανακοινώνονται για το νησί της Σάμου.
• Σύστημα συλλογής ιδεών για τις επόμενες υπηρεσίες που θα παρέχει το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων και ετήσιος προγραμματισμός/απολογισμός δράσεων.


Με τις παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες, το «Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων» θα καταστεί μια διεθνούς καλή πρακτική για τη διασύνδεση, υποστήριξη και ενσωμάτωση των αποδήμων στην τοπική κοινωνία.