Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Ψηφιακού Κέντρου Απόδημων Σαμίων


Η ιστοσελίδα www.samiotes.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στα/στους μέλη/επισκέπτες της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός εάν, ρητά, αναφέρεται το αντίθετο.

Το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών, σελίδων, επιλογών, πηγών συμπεριλαμβανομένων διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας, ηλεκτρονικούς χώρους μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας χρηστών καθώς και υπηρεσίες/σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου. Ο χρήστης/επισκέπτης των υπηρεσιών του Ψηφιακού Κέντρου Αποδήμων Σαμίων κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι». Το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με τη περιορισμένη χρονική διάρκεια, διαγραφή, κακή απόδοση ή αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Ο χρήστης/ επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ψηφιακού Κέντρου Αποδήμων Σαμίων και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί τη καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (όπως παροχές υπηρεσιών Internet). Επίσης ο χρήστης/επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν τη πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες.

ΕΓΓΡΑΦΗ


Καθώς ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί συμφωνεί με τον όρο να παρέχει αληθείς και έγκυρες πληροφορίες όσον αφορά τα στοιχεία που του ζητούνται.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ


Μόλις ο επισκέπτης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και αποδεχτεί τους όρους χρήσης, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες/ σελίδες του Ψηφιακού Κέντρου Αποδήμων Σαμίων . Κάθε μέλος παραμένει αποκλειστικά υπέυθυνο για τη χρήση του κωδικού πρόσβασής του και γενικά για το λογαριασμό του και τη προσεκτική χρήση του (όπως τη τυπική έξοδο από το λογαριασμό του). Για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη, από τον ίδιο, χρήση του λογαριασμού του είναι υπεύθυνος να ειδοποιήσει το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων. Τα μέλη υποχρεούνται στη τήρηση ενός και μόνο προσωπικού λογαριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων έχει το δικαίωμα να προβεί σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας από μέρους ή και όλων των λογαριασμών του χρήστη. Στη περίπτωση που διαπιστωθεί η ανάρτηση παραπλανητικών πληροφοριών από κάποιον χρήστη, το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διόρθωσή/αφαίρεσή τους. Τέλος, το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων δε μπορεί να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από του χρήστες.  Όλα τα δεδομένα, κείμενα κλπ είτε δημόσια είτε ιδιωτικά παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο πηγάζει.

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν και αποδέχονται να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ψηφιακού Κέντρου Αποδήμων Σαμίων για:

α) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση οποιασδήποτε άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει τη προσωπικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών.
β) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση οποιασδήποτε άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο/χρήστη που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου καθώς και περιεχομένου κάθε μορφής που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

γ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση οποιασδήποτε άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης/ προώθησης προϊόντος/υπηρεσιών, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από το λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

δ) Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Κέντρου Αποδήμων Σαμίων, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

ε) Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του Ψηφιακού Κέντρου Αποδήμων Σαμίων.
Οποιαδήποτε μορφής παρενόχληση της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.

Ο χρήστης/μέλος του Ψηφιακού Κέντρου Αποδήμων Σαμίων κατανοεί και αποδέχεται ότι το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά το ίδιο καθώς και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Ψηφιακού Κέντρου Αποδήμων Σαμίων. Επίσης, το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων  και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, αλλά και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα τον λογαριασμό του χρήστη/μέλους που δε σέβεται τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη και αντίστροφα.

 «ΔΕΣΜΟΙ» ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ


Το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τη πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και τη πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για τη παροχή των υπηρεσιών τους. Το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων σε καμία περίπτωση δε πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους πάροχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – NEWSLETTERS


Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Ψηφιακού Κέντρου Αποδήμων Σαμίων λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ψηφιακού Κέντρου Αποδήμων Σαμίων . Το Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.